KL Skogsförvaltning

Trakthyggesbruk

KL Skogsförvaltning huvudsakliga inriktning är mot hyggesfri skötsel men har lång erfarenhet inom trakthyggesbruk och uppfyller gällande certifieringar för att erbjuda tjänster som exempelvis: