KL Skogsförvaltning

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplaner utgör ett viktigt beslutsunderlag när det gäller skötseln av din skog. Planen anpassas efter dina mål som skogsägare och kan vara en traditionell skogsbruksplan eller anpassad för hyggesfritt brukande av skogen

Traditionell skogsbruksplan

Den traditionella skogsbruksplanen utgår från trakthyggesbrukets skötsel och är anpassad enligt gällande miljöcertifieringar (PEFC, FSC).

Kombinerad skogsbruksplan

För dig som vill prova hyggesfritt på vissa delar av fastigheten. Denna skogsbruksplan utgår från trakthyggesbrukets skötsel men har inslag av hyggesfria metoder på delar av skogen. Uppfyller gällande miljöcertifieringar (PEFC, FSC).

Hyggesfri skogsbruksplan

Skogsbruksplan med utgångspunkt för hyggesfri skötsel av skogen. Val av hyggesfri metod eller kombination av olika metoder/filosofier diskuteras innan planläggning. Uppfyller gällande miljöcertifieringar (PEFC, FSC) och möjlighet till certifiering enligt Plockhuggets skogsbruksstandard om så önskas.