KL Skogsförvaltning

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplaner utgör ett viktigt beslutsunderlag när det gäller skötseln av din skog. Planen anpassas efter dina mål som skogsägare och kan vara traditionell eller exempelvis innehålla inslag av hyggesfritt brukande.