KL Skogsförvaltning

Skoglig rådgivning & förvaltning

Skoglig rådgivning kan t ex innebära kortare eller längre konsultation angående din skogsskötsel, virkesaffärer etc. Skogsförvaltning innebär hjälp med skötseln av det som rör skogsfastigheten och kan vara en helhetslösning eller att jag hjälper till med vissa delar. Företaget är PEFC-certifierad genom Prosilva och utför arbeten åt de flesta större skogsföretagen i området.