KL Skogsförvaltning

Skoglig rådgivning & förvaltning

Skoglig rådgivning kan t.ex. innebära kortare eller längre konsultation angående din skogsskötsel, virkesaffärer, målsättningar etc. Rådgivningen är oberoende av andra skogsföretags intressen

Förvaltning innebär hjälp med skötseln av det som rör skogsfastigheten och kan vara en helhetslösning eller att jag hjälper till med vissa delar. Här kan upplägget vara helt oberoende av skogsföretags intressen, alternativt att jag hjälper till med delar av skötselplaneringen tillsammans med en annan skoglig aktör.

Kontakta mig för mer info!