KL Skogsförvaltning

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Det finns en rad olika metoder och synsätt att använda beroende på hur skogen ser ut i nuläget och vad du som skogsägare vill och tycker är viktigt.

KL Skogsförvaltning är utbildad inom

Urval av tjänster som erbjuds inom hyggesfritt

KL Skogsförvaltning hjälper även till med andra hyggesfria metoder med utgångspunkt från Skogsstyrelsens definition.