KL Skogsförvaltning

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Det finns en rad olika metoder och synsätt att använda beroende på hur skogen ser ut i nuläget och vad du som skogsägare vill och tycker är viktigt. Jag är utbildad trädmärkare inom metoden NaturKultur men tillämpar även andra hyggesfria metoder och synsätt, exempelvis naturnära skogsbruk eller olika typer av skärmställningar.