KL Skogsförvaltning

Bilder

Bilder från arbeten i fält.

Trädmärkning

Trädmärkning

Föryngringslucka

Föryngringslucka

Hyggesfritt

Hyggesfritt

Granföryngring i tallskog

Granföryngring i tallskog