KL Skogsförvaltning

Avverkningsplanering

I dagens avverkningsplanering finns det mycket att ta hänsyn till vid åtgärder i skogen. Miljöcertifieringarna innebär att hänsyn ska tas till exempelvis sociala värden, forn- och kulturlämningar och generell hänsyn. Jag utför planering i olika omfattningar beroende på vad du som skogsägare önskar. Även planering inför naturvårdshuggning och inom olika hyggesfria metoder.