KL Skogsförvaltning

KL Skogsförvaltning

KL Skogsförvaltning arbetar med förvaltning, rådgivning, avverkningsplanering, trädmärkning och skogsbruksplanläggning inom både trakthyggesbruk och hyggesfria metoder. Arbeten utförs direkt till privata skogsägare eller till olika skogliga föreningar och skogsbolag.