KL Skogsförvaltning

KL Skogsförvaltning

KL Skogsförvaltning arbetar med skogsförvaltning, rådgivning, avverkningsplanering, trädmärkning och skogsbruksplanläggning inom både trakthyggesbruk och hyggesfria metoder. Arbeten utförs direkt till privata skogsägare eller till kommuner, skogliga föreningar och skogsbolag.

Företaget är PEFC-certifierat genom Prosilva och utför arbeten åt de flesta större skogsföretagen i området.